Logo

Installering av varmeanlegg

Det er mange muligheter når det kommer til oppvarming av hus og bygg. Vi i Rørleggeren Oslo tilbyr tjenester innen alle service områder innen installasjon og vedlikehold av forskjellige typer varmeanlegg.

Moderne og økonomisk

Gjennom å velge rett varmeanlegg til ditt hus kan du få opp energieffektiviteten og i de fleste tilfeller tjene inn igjen investeringskostnaden og etterhvert spare penger på redusert strømforbruk.

Varmepumpe

Skal du bruke varmepumpe til oppvarming av hus/bygg må det være et vannbårent varmesystem i huset. Eksempler på dette er vannbåren gulvvarme, radiatorer og viftekonvektor. Dette er simpelt forklart et system av rør som sirkulerer varmt vann rundt i huset og veksler varmen gjennom radiatorer, gulvvarme og viftekonvektorer.

Luft til vann

Luft til vann varmepumpe er den mest vanlige varmepumpen som installeres i de fleste husholdninger i dag. Luft til vann varmepumpe henter varme fra uteluften. Gjennom en prosess blir luften om til varme som varmer opp vannet i det vannbåret varmesystemet. Denne løsningen er meget gunstig ved oppføring av ny bolig ettersom varmepumpen kan brukes til å varme opp rom, men også tappevannet. Hvis huset allerede har et vannbåren varmesystem er kostnaden lav og installasjonsprosessen rask. Varmepumpe blir ofte satt inn ved bytting av oljefyr eller elektrokjel.

Fordeler med luft til vann pumpe:

 • Kan dekke boligens oppvarming til indre rom og oppvarming av tappevannet.
 • Varmekilden er luft og er tilgjengelig overalt.
 • Investeringen er billigere enn en væske til vann varmepumpe.
 • Enkelt å installere i hus/bygg som allerede har et vannbårent varmesystem.
 • Ingen lokale utslipp, det eneste en varmepumpe trenger er elektrisitet og luft
 • Du kan søke om støtte til å finansiere en luft til vann varmepumpe gjennom Enova.
 • Høy ytelse, bruker lite strøm i forhold til varmen som blir produsert.

Det finnes noen ulemper med luft til varmepumper ettersom temperaturen ute bestemmer hvor effektiv den er. Ved lavere temperaturer som 2 til 5 minusgrader vil varmepumpen bruke mer strøm ettersom den vil automatisk begynne med avriming for å fjerne is på utsiden. De fleste luft til vann varmepumper fungerer helt ned 25 minusgrader, hvis temperaturen blir lavere enn dette må du bruke andre oppvarmingskilder.

Væske til vann

Væske til vann varmepumpe er en varmepumpe som kan hente varme enten fra jordvarme, grunnvarme eller sjøvarme. Grunnen til at dette systemet fungerer meget bra er at der varmen hentes vil det aldri fryse og det holdes en jevnere temperatur enn uteluft som luft til vann varmepumpe baseres på. Væske til vann varmepumper får altså varmen enten gjennom en frostvæske som sirkulerer dypt under bakken eller gjennom slanger i sjøvann eller grunnvann.

Fordeler med væske til vann varmepumpe:

 • Er mer energieffektiv og gir bedre energisparing enn luft til vann varmepumpe.
 • Driftsikker og lave vedlikeholdskostnader.
 • Avgir ingen lyd, verken ute eller inne.
 • Ingen lokale utslipp, energien som blir brukt for å holde systemet i gang er strøm.
 • Dekker oppvarming og varmtvannsbehov for større boliger.
 • Ingen synlig utedel.
 • Lengre levetid enn andre varmepumpe typer.

Eneste nedsiden med væske til vann varmepumpe er at investeringskostnaden er høyere enn luft til vann varmepumpe. Men sett i et lengre løp er væske til vann varmepumpe en investering som betaler for seg selv oftest etter 8 til 12 år i sparte strømutgifter.

Gode løsninger

Det finnes en rekke muligheter innen varmeanlegg i dagens marked. Rørleggeren Oslo hjelper deg med å velge det mest optimale varmeanlegget for ditt behov. Varmeanlegg kan være avanserte og er ikke alltid det letteste å finne hvilke løsninger som passer best ditt behov. Gjennom befaring og informasjon rundt ditt hjem/bygg finner vi den beste løsningen sammen med deg. Ta kontakt med oss i Rørleggeren Oslo for mer informasjon rundt varmeanlegg.